Rug- en gewrichtsklachten

Rug- en gewrichtsklachten betreffen een groot gebied van klachten met een verscheidenheid aan oorzaken. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van klachten die ik in de praktijk veel behandel. Mocht je twijfelen of jouw klacht in aanmerking komt voor behandeling met osteopathie, neem dan gerust contact met mij op.

Chronische nek- of rugklachten

De meeste patienten die een osteopaat bezoeken hebben last van nek- en rugklachten. Voor de behandeling maakt het een groot verschil of we te maken hebben met acute klachten of klachten die al jaren aanwezig zijn. Bij acute klachten heeft de patient vaak het gevoel dat ‘het er in is geschoten’. Door een verkeerde beweging te maken, trekt een wervel scheef wat leidt tot een verhoogde spierspanning. Deze spanning prikkelt vaak een zenuw, waarmee een hevige pijn kan ontstaan. In dit geval richt de behandeling zich in eerste instantie op het losmaken van de betreffende wervel en het ontspannen van de getroffen spieren.

In geval van chronische rugklachten is mijn ervaring dat veel patienten al verschillende vormen van therapie hebben geprobeerd. Het feit dat de therapie tot dan toe onvoldoende effect heeft gehad, betekent voor mij als osteopaat dat ik verder moet zoeken. Als een wervel bijvoorbeeld door een manueel therapeut is rechtgezet, dan zouden de klachten over moeten zijn als deze wervel de oorzaak was. Komt de klacht terug, dan is er nog een spanning of verkleving in het systeem aanwezig die de wervel weer scheef trekt. De kunst is dan om deze spanning te traceren en op te lossen. In veel gevallen is het dan toch mogelijk om de klachten aanzienlijk te verminderen of volledig te verhelpen. Voor patienten die eerder te horen hebben gekregen dat ze ‘maar moeten leren leven met de pijn’ kan dat een hele opluchting zijn.

Gewrichtsklachten

Voor gewrichtsklachten geldt een vergelijkbare benadering als voor rugklachten. Als een gewrichtsprobleem niet vanzelf oplost, dan gaan we zoeken naar de achterliggende problemen. In dit kader zijn klachten als RSI, frozen shoulder en tennisarm goed te behandelen. Bij dergelijke klachten zal zowel de regio met de pijnklacht als de mogelijke achterliggende problematiek aangepakt worden.

Voor alle vormen van gewrichtsklachten geldt dat het altijd aan te raden is om tijdig hulp te zoeken. Bij acute klachten is rust in eerste instantie aan te raden. Spierweefsel herstelt in principe binnen zes weken. Zijn klachten langer dan zes weken aanwezig, zoek dan hulp. Hoe langer je met een probleem doorloopt, hoe langer de behandeling ervan zal duren.

Kortom, met osteopathie bekijken en corrigeren we de de oorzaak van het probleem. Soms betekent dit dat we verderop in het lichaam een bewegingsbeperking moeten behandelen. Voor de gemiddelde gewrichtsklachten zijn drie tot vijf behandelingen osteopathie voldoende. En resultaat is snel zichtbaar omdat de oorzaak wordt aangepakt.