Maag- en darmklachten

Klachten als een spastische darm, een opgeblazen gevoel in de buik, of constipatie kennen verschillende oorzaken. Naast gezonden voeding en een gebalanceerde leefstijl hebben ook verklevingen in de buikholte een grote invloed. Deze verklevingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een operatie in de buikholte. Aangezien osteopathie zich mede richt op de behandeling deze verklevingen, komen maag- en darmklachten bij uitstek in aanmerking voor behandeling.

Om de invloed van een verkleving te begrijpen, kijken we naar de bewegingen die in de buikholte plaatsvinden. Bij in- en uitademing bewegen onze buikorganen mee naar beneden en weer terug omhoog. Voor een nier is deze bewegingsvrijeheid ongeveer 2 tot 3 cm. Per dag komt dat neer op 600 meter! Deze beweging heeft het orgaan nodig om zijn functie optimaal te kunnen vervullen.

Vermindere bewegingsvrijheid heeft twee belangrijke effecten. Ten eerste zijn alle organen in de buik met elkaar verbonden en heeft verminderde bewegelijkheid van een orgaan direct tot gevolg dat de omgeving hier ook last van krijgt. Mechanisch gezien zijn veel organen opgehangen aan de wervelkolom, waarbij bewegingsverlies ook tot spanning in de onderrug kan leiden. Ten tweede geldt dat de doorbloeding van een verkleefd orgaan niet optimaal is. Hierdoor kan een nier bijvoorbeeld minder afvalstoffen uitscheiden. In het lichaam kan dan een lichte vervuiling optreden. Dat herstel hierdoor minder makkelijk plaats zal vinden is evident.

Aangezien voeding een grote rol speelt voor onze spijsvertering, is het vaak noodzakelijk om ook naar ons voedingspatroon te kijken. Waar nodig werk ik samen met een natuurgeneeskundige voor eventueel noodzakelijke ondersteuning op het gebied van voeding en supplementen. Zowel in Haarlem als in Alkmaar is in dezelfde praktijk een goede natuurgeneeskundige werkzaam.