FAQ

Waarom herstelt mijn lichaam niet vanzelf?

Als er een probleem in het lichaam ontstaat, bijvoorbeeld door een blessure of een ziekte, dan herstelt het lichaam in veel gevallen vanzelf. Toch kan het voorkomen dat herstel niet optimaal functioneert. Een verkleving of blessure kunnen voor het lichaam een blokkade opleveren waardoor de doorbloeding niet optimaal is. Ook kunnen factoren als spanning en stress een grote rol spelen in het verminderen van ons vermogen om te herstellen. In deze gevallen hebben we een steuntje in de rug nodig. Als algemene leidraad geldt dat de meeste spierproblemen binnen zes weken vanzelf over gaan. Loop jij al langer met je klacht rond? Dan is het aan te raden om hulp te zoeken.

Waarom valt osteopathie onder de alternatieve geneeskunde?

Osteopathie valt in Nederland onder de alternatieve geneeskunde. Soms merk ik dat het woord ‘alternatief’ weerstand of wantrouwen oproept. Dat is goed te begrijpen, aangezien er wisselende berichten in het nieuws komen over alternatieve geneeskunde.

Het is echter zo dat een behandelwijze in Nederland als ‘alternatief’ wordt aangemerkt als deze niet in de wet is vastgelegd. Dit zegt echter niets over de behandelwijze op zich. Internationaal gezien is osteopathie een gerespecteerde vorm van therapie en zijn verschillende landen veel verder in het erkennen en registreren van Osteopathie. De World Health Organisation heeft daarbij een internationaal beroepsprofiel opgesteld voor osteopaten. Ook vindt er internationaal gezien aan verschillende universiteiten en opleidingsinstituten onderzoek plaats naar de effectiviteit van de osteopathie.

In Nederland wordt er door beroepsvereniging NRO strikt toegezien op de kwaliteit van praktijkvoering en op de opleidingseisen van osteopaten. Gezien de gebrekkige wettelijke basis voor osteopathie in Nederland, is het wel van groot belang dat u naar een geregistreerde osteopaat gaat. Osteopathie is in Nederland een vrij beroep, wat inhoudt dat ook slecht of minder opgeleide therapeuten zich osteopaat mogen noemen. Het register NRO waarborgt u dat u naar een osteopaat gaat die goed is opgeleid en die aan de kwaliteitseisen voldoet.

Wat is het verschil met een kraker of een chiropractor?

Er ontstaat soms verwarring tussen osteopathie en een ‘kraker’ of chiropractor. Chiropraxie is eveneens een alternatieve geneeswijze die zich voornamelijk baseert op mobiliteitsverliezen in de wervelzuil. Osteopathie kijkt verder en behandelt naast de wervelkolom ook de organen en de schedel. Osteopathie kijkt naar de relatie tussen de verschillende systemen. Verder is er een aanzienlijk verschil in de behandelduur. Doordat de osteopaat een veel breder onderzoek uitvoert, duurt de behandeling doorgaans langer dan bij de chiropractor. Verder kent osteopathie gemiddeld gezien een lagere behandelfrequentie dan de chiropractor. Zo zit er gemiddeld twee tot vier weken tussen twee behandelingen osteopathie.

Het manipuleren of kraken van wervels is een techniek die zowel in de manuele therapie, de chiropractie en in de osteopathie wordt gebruikt. Hierbij geldt dat de manipulaties die de osteopaat uitvoert gemiddeld genomen zachter zullen aanvoelen dan die van de chiropractor.

Krijg ik van de osteopaat ook oefeningen mee?

Het soort klachten waar we mee rondlopen heeft vaak een verband met hoe we ons voelen en de manier waarop we in ons leven staan. Om problemen aan te pakken is het soms ook noodzakelijk om te kijken naar onze gewoontes zoals ons voedingspatroon en sport en beweging. In samenspraak met de cliënt wordt gekeken wat er nodig is om klachten in de toekomst te voorkomen. Soms zal een beperkt oefenprogramma daar bij nodig zijn.

Ik moet revalideren na een operatie, kan ik naar de osteopaat?

Voor revalidatie na operaties geldt in het algemeen dat u beter naar een hierin gespecialiseerde praktijk kunt gaan. Uw orthopeed kan u hierover meer informatie geven. Deze praktijken hebben meer kennis en ervaring op het gebied van revalidatie en bieden oefenprogramma’s die hier speciaal op afgestemd zijn. Mocht de revalidatie niet volgens planning verlopen en blijft herstel achter bij de verwachting, dan kan het juist weer erg zinvol zijn om met osteopathie naar eventuele achterliggende oorzaken te gaan kijken.

Ik heb op internet gelezen ….

Let op met de informatie die je op internet vindt! Lang niet alle berichten die je leest zijn betrouwbaar. Verder huist er een groot gevaar in zelf ´internetdokteren´ doordat je zelf geen goede diagnose kan stellen zonder medische achtergrondkennis. Als je op zoek gaat naar informatie, dan raad ik je aan om naar een betrouwbare bron te zoeken. Heb je last van oorsuizen, dan heeft de tinitusvereniging hele goede informatie voor je. Kortom, zoek naar een bron waarvan je logischerwijs kan weten dat deze betrouwbaar is. Neem in geval van twijfel altijd contact op met je huisarts en laat een goede diagnose stellen!

Ik ben ook elders onder behandeling, is dit te combineren met osteopathie?

Verschillende vormen van therapie zijn vaak goed te combineren met osteopathie en ik werk nauw samen met bijvoorbeeld acupuncturisten en natuurgeneeskundigen. Verder is osteopathie meestal goed te combineren met fysiotherapie. Daarbij raad ik patiënten altijd aan om nooit twee behandelingen op één dag in te plannen. Liever neem je een rustdag tussen twee verschillende afspraken. Je lichaam moet de tijd en rust krijgen om te kunnen reageren op de behandeling. Verder ben ik geen voorstander van het combineren van teveel verschillende soorten therapie. Je wilt immers zelf zicht krijgen op de oorzaak van je klachten en met teveel verschillende input weet je nog niet wat nu precies effectief is geweest en waar je een volgende keer op moet letten. Tot slot ligt een combinatie van osteopathie met bijvoorbeeld chiropractie naar mijn mening minder voor de hand. In geval van twijfel kunt u contact met mij opnemen om te bespreken welke combinaties van therapie passend zijn voor uw klachten.

Ik heb een klacht over mijn behandeling

Uiteraard streef ik er naar om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren en dat betaalt zich terug in een grote klanttevredenheid. Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden was met de behandeling of het behandelresultaat. Mocht er ooit iets zijn, dan ben ik altijd bereid om hierover in gesprek te gaan en te zoeken naar een passende oplossing.
Binnen wettelijke kaders zijn osteopaten verplicht om zorg te dragen voor een klachten- en geschillenreglement en bijbehorende procedures. Uiteraard geldt dit ook voor mijn praktijk. Ik ben aangesloten bij de beroepsregister NRO en beroepsvereniging NVO. Deze organisaties dragen zorg voor de formele klachten- en geschillen procedures. Meer informatie vindt u op: http://osteopathie-nro.nl/voor-patienten/klachtenregeling/